Management

Wat is iPM?

iPMpartners helpt je de prestaties in jouw bedrijf te verbeteren aan de hand van de iPM-methode. Dit is een zelf ontwikkelde methode die is uitgewerkt in een toolkit. Dat maakt hem overdraagbaar en daarom toe te passen in andere organisaties. iPM kan worden toegepast in bedrijven, in de zorg en in het onderwijs. De afkorting iPM staat voor integraal Performance Management. Maar wat wordt daar nu eigenlijk mee bedoeld? Eigenlijk is het niets anders dan een methode om de bedrijfsresultaten te verbeteren, waarbij de strategie wordt omgezet in resultaat. Daarbij is het uitgangspunt de klanten beter de bedienen, wat uiteindelijk zal leiden tot een grotere klanttevredenheid. Een bijkomende positief effect van het toepassen van deze methode is dat het de medewerkers mogelijk wordt gemaakt zoveel mogelijk uit zichzelf te halen. Ze zullen beter in hun vel zitten en de teams zullen onderling beter samenwerken.

iPM Partners wil overbodig worden

Een van de grote voordelen van het in zee gaan met dit consultancy bedrijf is dat er praktijkgericht wordt gewerkt. De consultants zitten niet op afstand in hun eigen kantoor. Sterker nog, iPM Partners heeft geen kantoor maar de consultants werken daadwerkelijk vanuit het bedrijf van hun klanten. Dat zorgt voor een persoonlijke benadering waarbij elke klant een aanpak op maat krijgt. Er is een nauwe samenwerking tussen de consultants en de medewerkers van jouw organisatie. De organisatie krijgt van de consultant een soort recept waarlangs te werken om tot een succesvoller bedrijf te komen. Er worden middelen aangereikt waarmee de medewerkers zelf aan de slag kunnen om hun talenten beter te kunnen benutten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan trainingen. Het doel is dat de organisatie betere resultaten boekt en zonder de hulp van de consultant weer verder kan. De consultant streeft er dus eigenlijk naar zichzelf overbodig te maken.